|


Skupinska vadba

Skupinska vadba

Za skupinsko vadbo se odločajo skupine posameznikov, pa tudi nekatera podjetja, kjer se zaposleni združujejo v nekakšen klub. Skupinska vadba na vadeče deluje bolj motivacijsko, kot če bi se vadbe lotili sami. Člani se kot skupina velikokrat udeležujejo različnih tekmovanj, kjer zastopajo svoje podjetje.

Skupinska vadba lahko služi kot krepitev medsebojnih vezi ali pa kot način rekreacije, kjer se posamezniki s podobnimi cilji zbirajo in vadijo pod vodstvom strokovno usposobljenih in kvalitetnih kondicijskih in osebnih trenerjev.

Skupinska vadba je organizirana tako, da se trener na začetku procesa vadbe udeleži nekaj treningov, na katerih ugotovi splošno stanje v skupini. Nato izvede testiranje, na podlagi katerega sestavi program vadbe. V programu predvidi tudi nadaljnja testiranja, s katerimi spremlja napredek posameznika v skupini.